test
Dette er Aarbakke

Dette er Aarbakke

Det hele startet i 1918 med hesteskoproduksjon, og det var bestefar til Inge Brigt Aarbakke som startet bedriften. Det ble drevet produksjon av hestesko helt frem til 1981, da Inge Brigt startet med den første CNC-maskinen.
 
I 1988 kjøpte Inge Brigt en annen mekanisk bedrift på Jæren, Jær Mek, som etter kort tid ble innlemmet i Aarbakke AS. I 1990 fusjonerte Aarbakke AS  med engineering-selskapet Njuma og fikk dermed sin egen engineering-avdeling. To  år senere ble Aarbakke AS kjøpt av Nodeco, et selskap som i hovedsak drev med  subsea-utstyr til oljeindustrien. Dette selskapet ble i sin tur oppkjøpt av  Weatherford, et amerikansk oljeserviceselskap som opererer i hele verden.

Inge Brigt kjøpte så Aarbakke AS tilbake i april 2000, og  selskapet ble nok en gang en selvstendig produksjonsbedrift med tilknytning til  Jæren. Våren 2003 stod et flunkende nytt bygg klart til innflytting, et bygg som var planlagt over lang tid og som skulle være tilpasset Aarbakke AS som  produksjonsbedrift langt inn i framtiden.
 
På grunn av stor vekst og stor  etterspørsel utvides lokalene betraktelig allerede høsten 2008. Da innvies ny  produksjonshall, nye kontorarealer og en unik velværeavdeling for de ansatte med blant annet spa og treningslokaler. Samtidig etablerer Aarbakke AS seg i den store verden, sammen med de andre datterselskapene i konsernet Aarbakke Group. Aarbakke Group ble oppløst i 2012.
 Pr.juli  2014 har bedriften 315  ansatte. Av disser er 37 lærlinger. Omsetningen er på 800 millioner kroner, og skal øke gradvis i årene framover. 99 prosent av produksjonen er til oljeindustrien, og kundene er en rekke subsea-selskap og oljeserviceselskap. Aarbakkes visjon er Samspill og glede.

Latest Moves

Quality every day

Quality every day THINK is Aarbakke’s programme for improving HSE and quality. Each quarter we have a new topic that is important in our work to continuously improve. This quarter will be called Quality.

New tool to help build larger components

New tool to help build larger components Aarbakke has invested in a machining tool that will help it win new types of jobs involving larger subsea and downhole components. 

Exercising with the pros

Exercising with the pros Gunn-Rita Dahle Flesjå will be inspiring employees of Aarbakke to get into better shape by exercising. This is a motivating challenge for the Olympic champion.