test
Ny kontrakt inngått med FMC Kongsberg - Aarbakke AS